Blog

Błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

PODSTAWOWY BŁĄD ATRYBUCJI
Ocenianie kandydata na postawie wyłącznie jego cech przy braku uwzględnienia czynników sytuacyjnych

EFEKT ŚWIEŻOŚCI i EFEKT PIERSZEŃSTWA

Najlepiej zapamiętujemy informacje z początku i końca rozmowy
UWAGA! Najczęściej najważniejsze informacje pojawiają się w środku rozmowy.

EFEKT KONTRASTU

Jeżeli dwóch kandydatów na rozmowie wypadło słabo to kolejny – chociaż niewiele lepszy – wydaje nam się zupełnie dobry.

EFEKT AUREOLI (EFEKT HALO)

Jeżeli występuje cecha, którą uznamy za pozytywną to jednocześnie przypisujemy kandydatowi kolejne cechy pozytywne.

EFEKT DIABELSKI (SZATAŃSKI EFEKT HALO)

Jeżeli występuje cecha, którą uznamy za negatywną to jednocześnie przypisujemy kandydatowi kolejne cechy negatywne.

EFEKT IDEAŁU

Wyobrażenie o idealnym kandydacie powoduje, że przy braku spełniających wymagań kandydata naciągamy kompetencje średnich kandydatów i zapominamy o ich słabych stronach

BŁĄD PRESJI CZASU

Podejmowanie decyzji o kandydatach bez dokładnej analizy

BŁĄD NADMIARU CZASU

Im dłużej podejmujemy decyzję tym wydaje się nam ona trafniejsza

BŁĄD STEREOTYPU

Przypisywanie cech osobie poprzez pryzmat jego przynależności do jakiejś grupy

BŁĄD TENDENCJI CENTRALNEJ

Przy szerokiej skali oceny przypisujemy wartości bliskie środka.

EFEKT WŁASNEGO NASTROJU

Wpływ nastroju czy stanu zdrowia rekrutera na ocenę kandydata

EFEKT STRATEGII KONFIRMACYJNEJ – PIERWSZEGO WRAŻENIA

Szukamy potwierdzenia pierwszego wrażenia przy spotkaniu kandydata podczas wywiadu

 

To tylko „wycinek” materiałów szkoleniowych. By dowiedzieć się więcej zapisz się na szkolenie.

Zapraszamy do śledzenia kalendarza szkoleń lub przesłania zapytania o wycenę na organizację szkolenia zamkniętego.

28 sierpnia 2022 Aktualnosci
About edu90pl