Blog

Zasady bezpieczeństwa na szkoleniach stacjonarnych

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 wprowadziliśmy nowe zasady dotyczące organizacji szkoleń w formule stacjonarnej.

W przypadku organizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy wymagane jest zastosowanie przez niego odpowiednich środków bezpieczeństwa:

  • odstęp pomiędzy uczestnikami w trakcie jego trwania (min. 1,5 m.),
  • dostęp do środków dezynfekujących,
  • obowiązek zakrywania twarzy przez uczestników i Prowadzącego w trakcie przemieszczania się (przerwy, organizacja przed wydarzeniem).

EDU90 stosuje zasady bezpiecznej organizacji wydarzeń i monitoruje przed szkoleniem stan zdrowia Prowadzącego.

W przypadku organizacji szkolenia w wynajętej sali / hotelu korzystamy wyłącznie z ofert firm spełniających wymogi sanitarne.

Szczegółowe zasady, do których się stosujemy opisane są na stronie Ministerstwa Rozwoju.

21 września 2020 Aktualnosci
About edu90pl