Dokumentacja

znajdziesz tu ważne dokumenty i regulaminy

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności. Przekazujemy te informacje zgodnie z rozporządzeniem wg art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora realizowanych przez nas usług szkoleniowych

Polityka cookies

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką plików cookies

Zgoda marketingowa (dobrowolna)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem określającym dobrowolną zgodę na marketing realizowany przez EDU90