Zarezerwuj szkolenie

regulamin szkoleń politykę prywatności zgoda marketingowa

Wyciąg z Regulaminu szkoleń – akceptacja warunków

ANULOWANIE ZGŁOSZENIA: Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu. Anulowanie zgłoszenia możliwe poprzez skorzystanie z formularza na stronie: www.edu90.pl/kontakt/formularz-rezygnacji

ODWOŁANIE SZKOLENIA: EDU90 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia koszty uczestnictwa zostają zwrócone bezzwłocznie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę EDU90 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu organizacji i realizacji niniejszego szkolenia.

Pamiętaj by zgłosić organizatorowi wszelkie specjalne potrzeby żywieniowe! (alergeny, specjalna dieta)

ZWOLNIENIE Z VAT: W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% załącz do formularza zgłoszeniowego Oświadczenie