Zarezerwuj szkolenie

  regulamin szkoleń politykę prywatności zgoda marketingowa

  Wyciąg z Regulaminu szkoleń – akceptacja warunków

  ANULOWANIE ZGŁOSZENIA: Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem
  szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu. Anulowanie zgłoszenia możliwe poprzez skorzystanie z formularza na stronie: www.edu90.pl/kontakt/formularz-rezygnacji

  ODWOŁANIE SZKOLENIA: EDU90 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia koszty uczestnictwa zostają zwrócone bezzwłocznie.

  Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę EDU90 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia
  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu organizacji i realizacji niniejszego szkolenia.

  Pamiętaj by zgłosić organizatorowi wszelkie specjalne potrzeby żywieniowe! (alergeny, specjalna dieta)

  ZWOLNIENIE Z VAT: W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% załącz do formularza zgłoszeniowego Oświadczenie