Zarejestruj się na szkolenie

Rozpoczynasz proces rejestracji na szkolenie otwarte.

Pamiętaj, że maksymalna liczba uczestników z jednej firmy może wynieść 7.

Dane organizacji

Wprowadź poniżej dane firmy. Jeśli dokonujesz rezerwacji jako osoba prywatna pozostaw pola nazwa firmy oraz NIP puste.

Dane uczestników

Wprowadź poniżej dane uczestników - nie zapomnij o sobie jeśli też się zgłaszasz!

Podaj liczbę uczestników: *

Podsumowanie

To już ostatni krok - zapoznaj się z podsumowaniem i zaakceptuj zgody niezbędne do przesłania zgłoszenia.

Kwota do zapłaty:

Wyciąg z Regulaminu szkoleń – akceptacja warunków

ANULOWANIE ZGŁOSZENIA: Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu. Anulowanie zgłoszenia możliwe poprzez skorzystanie z formularza na stronie: www.edu90.pl/kontakt/formularz-rezygnacji

ODWOŁANIE SZKOLENIA: EDU90 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia koszty uczestnictwa zostają zwrócone bezzwłocznie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę EDU90 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu organizacji i realizacji niniejszego szkolenia.

Pamiętaj by zgłosić organizatorowi wszelkie specjalne potrzeby żywieniowe! (alergeny, specjalna dieta)